Seřízení světlometů pro Zetor 5211-7245

19. 5. 2022
 

Osvětlení na traktoru je velmi důležitým funkčním a zejména bezpečnostním prvkem každého traktoru.

Před tím, než vyjedete se svým traktorem ze stodoly mějte na paměti, že dle zákona o provozu na pozemních komunikacích je potřeba mít světla seřízená. Nejčastěji se o světlomety zajímáme, když přestane svítit žárovka. Ale vězte, že když už měníte žárovku může dojít nechtěně k vychýlení světlometu a potom budete svítit tam, kde to není třeba. Proto dnes nabídneme jednoduchý postup pro seřízení asymetrických světlometů. *určené pro traktory Zetor 5211-7245

Jak tedy postupovat:

 1. S traktorem zajeďte na vzdálenost 5metrů kolmo ke svislé stěně. Traktor musí stát na vodorovné ploše kolmé ke stěně.
 2. Také zkontrolujte, zda pneumatiky jsou nahuštěny na předepsaný tlak
 3. Na traktoru odměřte výšku středu světlometů od země (míra H), odečtěte od ní míru uvedenou na obrázku (90 mm) a v téže výšce nakreslete na stěně čáru, souběžnou se zemí. Potom překontrolujte, případně seřiďte středy světelné plochy při dálkových světlech do bodů ,,A´´.
 4. Rozhraní světla a tmy při tlumeném světle seřiďte tak, aby leželo pod nakreslenou čarou, maximálně na čáře. Každý světlomet seřizujeme samostatně, druhý světlomet musí být vždy zastíněn.
 5. K seřízení světlometů slouží dva šrouby na okraji pouzder pod ozdobným rámečkem. Po stranách jsou šrouby pro stranovou regulaci, horní části pak šrouby výškového nastavení.
 6. Vodorovná část hranice světla a tmy při tlumeném světle musí ležet ve vzdálenosti minimálně 40 metrů před vozidlem. Tím je vozovka dostatečně osvětlena a světlomety neoslňují.
nastavení_svetlometu_zetor_5211-7245_f.jpg

Každý traktor musí být vybaven zařízeními pro osvětlení a světelnou signalizaci podle následujícího seznamu:

 1. Potkávácí světlomety – 2ks
 2. Směrové svítilny – 2 x přední a 2 x zadní
 3. Výstražný signál – stejné jako směrové svítilny
 4. Přední obrysová svítilna – 2ks nebo 4 ks
 5. Zadní obrysová svítilna – 2ks
 6. Zadní odrazka jiná než trojúhelníkové - 2ks nebo 4 ks
 7. Brzdová svítilna – 2ks
 8. Doplňková obrysová svítilna pro traktory se šířkou přesahující 2,1m

Navíc traktor může být vybaven

Dálkovým světlometem; Předním mlhovým světlometem; Zpětným světlometem; Zadní mlhovou svítilnou; Parkovací svítilnou; Pracovním světlometem; Boční odrazky

Čerpáno z EHK/OSN č. 86 – předpis Evropské komise OSN – Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

A když už budete seřizovat světlomety, zkontrolujte i žárovky. I ty mají svoji životnostJ

?>